МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 09. 12. 2017

Астравецкая спартакіяда кіруючых работнікаў

Першая ў раёне спартакіяда кіруючых работнікаў прайшла ў Астравецкім раёне. У адпаведнасці з палажэннем, удзел у ёй прымалі намеснікі старшыні, кіраўнікі і іх намеснікі прадпрыемстваў і арганізацый раёна.

Для ўдзелу ў спаборніцтвах былі сфарміраваны тры каманды – сацыяльнай сферы, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, якія ўзначалілі намеснікі старшыні райвыканкама, што курыруюць адпаведныя галіны. Каманда сельскай гаспадаркі была папоўнена ўсімі кіраўнікамі сялгасгаспадарак і іх намеснікамі, а таксама кіраўнікамі Астравецкіх ПМС, сяльгастэхнікі.

- Спадзяюся, што першая падобная спартакіяда стане традыцыйнай і, нягледзячы на сваю занятасць, кіраўнікі арганізацый і ўстаноў знойдуць час у тым ліку і для заняткаў фізкультурай і спортам, - сказаў, вітаючы ўдзельнікаў спаборніцтваў, старшыня райвыканкама Ігар Яраслававіч Шалудзін. – Усе ведаюць, якое значэнне развіццю спорту надае Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. І гэта невыпадкова: заняткі спортам – гэта залог здароўя нацыі. У нашым горадзе ў наступным годзе будзе ўведзена некалькі новых спартыўных аб’ектаў, якія, трэба спадзявацца, будуць запатрабаваны.

Нягледзячы на тое, што ўсе ўдзельнікі спаборніцтваў ў паўсядзённым жыцці – калегі, на час спаборніцтваў яны сталі непрымірымымі сапернікамі.

Асабліва вострая барацьба разгарнулася на валейбольнай пляцоўцы. У першай партыі сустрэліся каманды сацыяльнай сферы і сельскай гаспадаркі. Гульня была напружанай, і хоць аграрнікі, за якіх гулялі практычна ўсе кіраўнікі гаспадарак на чале з начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання, саступілі ў абедзвюх партыях, прайгралі яны вельмі дастойна – з лікам 9:25 і 18:25 адпаведна.

Пакуль на валейбольнай пляцоўцы кіпелі нежартоўныя эмоцыі, па суседству ў цішыні “ламалі мозг” шашысты. У гэтым спаборніцтвах сярод мужчын не было роўных камандзе сацыяльнай сферы.

Другое месца заняў дырэктар РУП Астравецкага саўгаса Падольскі ў гульне па тэнісу. Трэцяе – намеснік дырэктара КСУП “Гервяты” Алена Кандратовіч.

 У дартсе самым трапным аказаўся Іван Чапукойць з каманды сельскай гаспадаркі і заняў першае месца сярод мужчын.

 Не толькі “пахварэць”, але і пасмяяцца давялося  ў офісным баскетболе: спартсменам трэба было за вызначаны час скамечыць дзесяць лістоў і трапна закінуць іх у сметніцу.

“На закуску” арганізатары прытрымалі два самыя відовішчныя спаборніцтва: сумо, дзе мужчыны павінны былі вялікім мячом выштурхнуць з круга саперніка – тут не было роўных Дзянісу Кірпе з каманды сельскай гаспадаркі, і перацягванне каната – у гэтым спаборніцтве нечакана лепшымі сталі прадстаўнікі сацыяльнай сферы, якія па сваіх вагавых катэгорыях, прама скажам, саступалі сапернікам.

У агульным заліку каманда сельскай гаспадаркі заняла трэцяе месца. Усе пераможцы спаборніцтваў у сваіх відах, а таксама каманда-пераможца атрымалі падарункі. Асобна каманда сельскай гаспадаркі была адзначана падарункам ад Астравецкага райкама прафсаюза работнікаў АПК.

Але незалежна ад занятых месцаў галоўным пераможцам першай раённай спартакіяды кіруючых работнікаў можна лічыць добры настрой, цудоўна праведзены выхадны дзень – многія прыйшлі на спартакіяду сем’ямі, атрыманы зарад бадзёрасці. “Часцей трэба праводзіць падобныя спаборніцтвы – гэта не толькі дадае добрага настрою, але і яднае людзей”, - гэтая думка стала лейтматывам мінуўшай суботы, яе выказвалі практычна ўсе ўдзельнікі спаборніцтваў.

Значыць, можна спадзявацца. што добрая справа будзе працягнута.

выкарыстаны матэрыялы газеты "Астравецкая прауда"

 

 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!