МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 28. 03. 2017

Гервяцкія даяркі і даглядчыцы – лепшыя

Маленькім маламетражным фермам цяжка дужацца з сучасным камп’ютарызаванымі малочнымі “гігантамі”, тым не менш людзі тут працуюць не менш напружана і цяжка, чым на комплексах.

Сёлета ў межах рэспубліканскай прафсаюзнай акцыі “Наш жывёлавод” было вырашана адзначаць лепшых работнікаў малочна-таварных ферм, пры гэтым улічваліся не толькі вытворчыя паказчыкі, але меркаванне калектыву і асабістыя якасці працаўніка.

Старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Юрый Аляксандравіч Адула з падарункамі  завітаў ў КСУП “Гервяты”. Да яго далучылася намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце, старшыня прафсаюзнай пярвічкі Інэса Вацлаваўна Пятровіч.

На МТФ “Скалойці” працуюць пяць даярак, адна з якіх – падменная. На ферме жанчыны з‘яўляюцца каля 7 гадзін раніцы: спачатку чысцяць прафілакторый і пояць цялят, а пасля пачынаецца дойка. У адрозненні ад аператараў машыннага даення, якія працуюць на малочна-таварных комплексах на агульны залік, тут кожная даярка працуе “на сябе”.

Па выніках работы за 2016 год лепшай прызнана Іна Зянонаўна Рэвака.

МТК “Міцюны” доўгі час лічылася адной з лепшых ферм у раёне: тут неаднаразова праводзіліся раённыя і абласныя семінары.

Падчас сустрэчы з прафсаюзным лідарам працаўніцы дзякавалі за спрыянне ў вырашэнні розных пытанняў, а лепшай работніцай фермы была прызнана аператар машыннага даення  Наталля Віктараўна Трэццякова.

На МТК “Рымдзюны” лепшым стала звяно аператараў машыннага даення ў складзе Святланы Вячаславаўны Русецкай, Ларысы Барысаўны Гілевіч, Ганны Фёдараўны Праўлуцкай і Алены Барысаўны Яблонскай. Чатыры працаўніцы, на падмогу якім прыходзіць падменная даярка, кожны дзень спраўляюцца з дойкай 600 кароў.

Акрамя ўручэння падарункаў лепшым даяркам, Юрый Аляксандравіч расказаў пра прэферэнцыі для членаў прафсаюза: магчымасць адпачыць у санаторыі, арганізацыю летняга адпачынку дзяцей работнікаў і іншае.

– Прафсаюз – гэта не я, і не старшыня вашай пярвічнай арганізацыі, а ўсе мы разам, – падкрэсліў старшыня райкама.

Комплекс па вырошчванні і адкорме буйной рагатай жывёлы КСУП “Гервяты” з’яўляецца валаўтвараючым прадпрыемствам у вытворчасці ялавічыны. На двух цэхах  працуе 40 чалавек. У межах акцыі былі адзначаны даглядчыцы Данута Іосіфаўна Жукоўская, Наталля Фёдараўна Алёкса і Любоў Пятроўна Жакун.

– Прыемна, што наша работа не засталася без ўвагі, – прымаючы віншаванні, сказала Любоў Пятроўна, якая ў гервяцкай гаспадарцы працуе больш за трыццаць гадоў.

А.Гануліч, "Астравецкая праўда"

 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!