МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353

Положение о политике Островецкой районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса в отношении обработки персональных данных

 
 
 
 
 
 
Главная » Новости » 03. 08. 2022

Чым займаюцца хлебаробы ў дажджлівае надвор’е на Астравеччыне

Некалькі дзён запар надвор’е псавала настрой хлебаробам: камбайны ў поле не выйшлі. Напачатку тыдня зазірнула ў Малі на механічныя майстэрні КСУП “Гудагай”, каб даведацца, чым займаюцца аграрыі ў гэты час.

– Магчыма, расчарую вас, але задзейнічаных на жніве механізатараў тут адзінкі, – усмешліва сказаў загадчык майстэрні Іван Бародка. –Збожжаўборачныя машыны новыя, чатыром камбайнам – ад года да двух, рамонту яны не патрабуюць. У дажджлівае надвор’е механізатары перасаджваюцца на іншую тэхніку: хтосьці грузіць арганіку, іншы развозіць на фермы і комплексы “зялёнку” – словам, без справы ніхто не сядзіць.

Ды і сам Іван Бародка летам працуе камбайнерам.

– Гэтае жніво для мяне – дзясятае. Падчас вучобы ў каледжы на канікулах звярнуўся ва ўпраўленне сельскай гаспадаркі і харчавання з просьбай папрацаваць. Накіравалі ў КСУП “Гудагай”, тут адразу даверылі камбайн, – узгадвае Іван. – Кожны год у мяне мяняюцца памочнікі. Сёлета ў пары з практыкантам Даніілам Сцефановічусам. Напачатку яму было складана, але хлопец уцягнуўся і добра спраўляецца са сваімі абавязкамі.

Дажджлівае надвор’е на руку тым механізатарам, у камбайнах якіх трэба нешта замяніць.

Уладзіміра Шаблавінскага, які летась з напарнікам Вадзімам Грымбоўскім першым на Астравеччыне сярод маладзёжных экіпажаў перасягнуў намалот у тысячу тон, заспела ля “Джон-Дзіра 9660”.

– Непагадзь – нагода праверыць, ці ўсё спраўна працуе пасля “набітых” 400 з “капейкамі” тон збожжа, – расказаў камбайнер. – На “Джон-Дзіры”, якому ўжо 17 сезонаў, працую трэці год. Галоўнае – своечасовае тэхнічнае абслугоўванне, тады тэхніка не падвядзе.

Упершыню з Уладзімірам Шаблавінскім – памагаты з аўтапарка Ігар Бараноўскі:

– Жніво – знаёмая для мяне справа. Некалькі сезонаў працаваў памочнікам, потым – камбайнерам у калгасе імя Карла Маркса: мы з напарнікам першымі ў гаспадарцы “бралі” “тысячу” тон. Апошні раз быў на ўборцы ў 2006 годзе. Чаму сёлета вырашыў вярнуцца да камбайнерскай справы? Напэўна, гэта азарт. Хто аднойчы ўбіраў збожжа, зразумее мяне.

 
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
 

 
©БЕЛТА

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!