МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353

Положение о политике Островецкой районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса в отношении обработки персональных данных

 
 
 
 
 
 
Главная » Новости » 18. 07. 2022

Хто працуе на жніве ў КСУП “Гудагай”

Уборачную кампанію на Астравеччыне распачалі хлебаробы КСУП “Гудагай”, якія на раніцу 15 ліпеня абмалацілі 48 гектараў азімага ячменю. Жніўны клін збожжавых культур на Астравеччыне сёлета складае 15 535 гектараў.

 

Хоць пра масавае жніво гаварыць не выпадае, камбайны ўжо выйшлі ў поле. Хлебаробы КСУП “Гудагай” першымі на Астравеччыне распачалі жніўную кампанію з абмалоту азімага ячменю – гэтая культура найхутчэй даспявае.

Хто ўбірае ўраджай у КСУП “Гудагай”, ці ўрадзіла сёлета збожжа і якую тэхніку да пачатку ўборкі набылі ў гаспадарцы – пра гэта і іншае даведаўся карэспандэнт “раёнкі”.

Думаю, многія вяскоўцы са мной пагодзяцца, што ў жніва асаблівая энергетыка, якая з першых хвілін работы жаткі захоплівае працаўнікоў і ўсё наваколле. Без перабольшвання: у гэты перыяд хлебаробы гатовыя працаваць, што называецца, ад змяркання да світання. І гудагайскія камбайнеры – не выключэнне.

У дзень майго прыезду шэсць камбайнаў абмалочвалі азімы ячмень непадалёк ад вёскі Альгіняны, пакідаючы пасля сябе важкія залацістыя валкі саломы.

Некалькі гадоў запар у зладжаным райкамам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу жніўным спаборніцтве перамагаў Яўген Грабоўскі з Аляксандрам Ермаковічам – яны першымі сярод камбайнерскіх экіпажаў запісвалі на свой рахунак спачатку адну, а потым і другую тысячу тон збожжа. Механізатары задзейнічаны на ўборцы, праўда, сёлета працуюць не ў пары: Аляксандр возіць збожжа, а ўбіраць яго Яўгену ў гэтым годзе дапамагае Сяргей Семянцоў – да слова, не навічок у жніўнай справе.

– Па ўсім бачна, што сёлета збожжа ўрадзіла значна лепш, чым у мінулым годзе. На круг ячмень дае звыш 54 цэнтнераў, летась сыпаўся горш, – расказаў Яўген Грабоўскі.

Памочнік Сяргей Семянцоў і камбайнер Яўген Грабоўскі

– Хто-хто – а мы, беларусы, дакладна будзем з хлебам, – да размовы далучыўся Сяргей Семянцоў. – Для мяне гэтае жніво – шостае. Пяць гадоў у якасці памочніка камбайнера працаваў з Сяргеем Трусевічам. У мінулым годзе мы першымі сярод маладзёжных экіпажаў Гродзеншчыны намалацілі тысячу тон збожжа. Не буду утойваць, хочацца, напэўна, як і любому хлебаробу, стаць першым “тысячнікам” Астравеччыны.

Да пачатку ўборкі парк тэхнікі КСУП “Гудагай” папоўніўся: тут набылі 2 збожжаўборачныя камбайны вытворчасці “Гомсельмаш” і 2 МАЗы з прычэпамі.

На новенькім бліскучым камбайне ўпершыню ў пары працуюць Аляксандр Шамаль і Іван Дрэма.

– Настрой аптымістычны, – адзначыў Аляксандр. – У нашай справе самае галоўнае, каб не падводзіла надвор’е. А мы пастараемся, як мага хутчэй і без страт убраць ураджай.

Другі камбайн даверылі вопытным механізатарам Браніславу Калядзе і Івану Герасіму.

– Нават і не ўспомню, якое па ліку для мяне гэтае жніво. З 7-га класа дапамагаў бацьку абмалочваць збожжа на “Ніве”, – прыгадвае Іван Герасім. – Нашы папярэднікі прыйшлі ў захапленне ад камбайнаў, на якіх мы цяпер працуем.

З пачаткам масавага жніва ў КСУП “Гудагай” 12 камбайнаў будуць “разбіты” на 3 вытворчыя звяны – ім давядзецца абмалаціць звыш 3 600 гектараў збожжавых і зернебабовых.

 

Камбайнерскі тандэм у складзе Анатоля Янкойця і Валерыя Вайткевіча


Адны з самых вопытных хлебаробаў гаспадаркі Браніслаў Каляда і Іван Герасім

 

 

 
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
 

 
©БЕЛТА

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!