МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 26. 03. 2021

Акцыя «Наш жывёлавод» прайшла ў КСУП «Міхалішкі»

Перадавыя работнікі фермаў і комплексаў КСУП «Міхалішкі» атрымалі Падзякі і ўзнагароды ў межах рэспубліканскай акцыі «Наш жывёлавод», якую па традыцыі ў зімне-стойлавы перыяд праводзіць райкам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу.

Да слова, мэта, якую ставяць перад сабой арганізатары акцыі, – не толькі адзначыць лепшых работнікаў, але і даведацца, што іх турбуе, па магчымасці, вырашыць праблемы і паглядзець, у якіх умовах працуюць вяскоўцы.

IMG_4062.jpg

Калектыў МТФ «Міхалішкі»

 

Першым аб’ектам, які наведалі старшыня прафсаюза аграрыяў Юрый Адула і лідар прафсаюзнай пярвічкі гаспадаркі Ірына Мацкела, стала малочна-таварная ферма «Супраненты».

У адрозненне ад мінулых гадоў, калі жывёлаводы ўзнімалі шмат пытанняў, сёлета цікавіла адно: калі выдадуць спецвопратку і абутак. Як патлумачыла Ірына Мацкела, халаты і медыцынскія аптэчкі закуплены і ў хуткім часе павінны паступіць на фермы.

Таксама работнікі падзяліліся радасцю: апошні месяц малако з МТФ «Супраненты» ідзе на перапрацоўку вышэйшым гатункам – а гэта значыць, зарплаты пацягнуцца ўверх. Паспрыялі такому прагрэсу, па словах даярак, скрупулёзная ветэрынарная работа – усіх хворых рагуль своечасова пралячылі, а таксама замена рэзіны на абсталяванні. За дапамогу жанчыны дзякавалі намесніку дырэктара па жывёлагадоўлі Андрэю Стаповічу, які ў студзені гэтага года перайшоў у КСУП «Міхалішкі» з КСУП «Варняны».

Сёлета лепшай на ферме прызнана аператар машыннага даення Валянціна Кавалеўская, дарэчы, яна і летась прымала віншаванні ад прафсаюзных лідараў.

IMG_4059.jpg

 

Валянціна Кавалеўская з фермы «Стрыпуны»

 

 

– Даяркай працую 17 гадоў. У маёй групе 53 каровы, з якіх 44 дойныя. За суткі надаіла 630 кілаграмаў малака – найбольш. Цешыць, што і якасць стала лепшай, – расказвае жанчына. – Жыву на месцы, у Супранентах. Дачушка вучыцца ў 9 класе, а сын, як і я, працуе ў КСУП «Міхалішкі». Трымаю свіней, ёсць куры.

Другі год запар на малочна-таварнай ферме «Міхалішкі» Падзяку і падарунак атрымала аператар машыннага даення Вольга Валэйка. У групе жанчыны 51 карова, акрамя гэтага даярка клапоціцца пра 9 цялят. Ад каровы жанчына ў сярэднім надойвае крыху больш за 16 кілаграмаў малака за суткі пры сярэднім надоі на ферме ў 14,3 кілаграмы.

IMG_4065.jpg

 

Вольгу Валэйка віншуе Юрый Адула 

 

 

Падчас прыезду прафсаюзных лідараў аператар машыннага даення МТК «Маркуны» Леакадзія Боўша, жывёлавод МТФ «Страчанка» Леанід Канопкін і аператар машыннага даення МТФ «Страча» Рыта Лаздоўская праходзілі медыцынскі агляд – нам паабяцалі перадаць жывёлаводам Падзякі і падарункі.


У тэму

Рабочы зернесклада КСУП «Міхалішкі» даслаў у рэдакцыю свой разліковы лісток за люты, адпрацаваўшы 27 дзён, у тым ліку звышурочна, малады мужчына атрымаў зарплату, якая яго не здавальняла. Па словах працаўніка, дысцыплінарных спагнанняў і парушэнняў у яго не было.

Гэтае пытанне ўзяў на кантроль райкам работнікаў аграпрамысловага комплексу. Пасля дэталёвага вывучэння сітуацыі кіраўніцтву гаспадаркі напраўлена рэкамендацыя па выпраўленні выяўленых парушэнняў актаў заканадаўства і калектыўнага дагавора. Пазней стала вядома, што сямі паляводам раслінаводчага ўчастка №1 зроблены пераразлік зарплаты, у тым ліку за звышурочную працу.


 

 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!