МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 13. 07. 2020

Жніво. Мы аб'ядноўваемся!

Не гледзячы на тое, што КСУП «Гудагай» ужо прыбраў цалкам азімы ячмень на плошчы 75 гектар і намалаціў 448 тон пры ўраджайнасці 59,7 ц/га, сельскагаспадарчыя прадпрыемствы вядуць самы актыўны працэс падрыхтоўкі да ўборкі ўраджаю збожжавых і зернебабовых. З дня на дзень пачнецца жніво. Каля 420 работнікаў будзе задзейнічана ва ўборцы ўраджаю ў Астравецкім раёне, гэта экіпажы камбайнаў, вадзіцелі на адвозцы збожжа, аператары зернесушыльных установак і іншыя рабочыя. КСУП «Гудагай» і КСУП «Гервяты» ужо цалкам забяспечылі сваіх рабочых неабходнай спецвопраткай, абуткам, сродкамі індывідуальнай абароны. КСУП «Міхалішкі» і РУП «Астравецкі саўгас «Падольскі» у чаканні пастаўкі аплочанага спецадзення, абутку і СІА. А вось КСУП "Варняны", на жаль, толькі пасля неаднаразовага напамінку з боку райкама прафсаюза, прыступіў да пошуку пастаўшчыка і грашовых сродкаў. Па абяцанням дырэктара, да пачатку жніва усе будуць забяспечаны неабходным. Дадзенае пытанне знаходзіцца на кантролі ў райкаме.

Усе прадпрыемствы гатовыя да арганізацыі кармлення работнікаў як у сталовых, так і ў палях. Выключэннем стаў РУП "Астравецкі саўгас "Падольскі", які арганізуе харчаванне сваіх работнікаў праз філіял Астравецкага райспажыўтаварыства. Каля 12 відаў транспарту штодня будуць дастаўляць гарачыя абеды і падвячоркі непасрэдна ў палі. Кожны транспартны сродак забяспечаны неабходнай колькасцю сродкаў дэзінфекцыі, наборам пераноснай мэблі. Усе прадпрыемствы закупілі дадастковую колькасць бутыляванай вады.

Эканамічныя службы прадпрыемстваў распрацавалі ўсе неабходныя нормы, расцэнкі, умовы аплаты. Увесь матэрыял знаходзіцца ў кожнага ўдзельніка жніва.

Інжынерная служба сумесна з службай аховы працы правяраюць укамплектаванасць тэхнікі, яе тэхнічны стан. Праведзены ўсе неабходныя інструктажы па тэхніцы бяспекі.

Старшыні прафкамаў прадпрыемстваў сумесна з намеснікамі дырэктара па ідэалагічнай працы завяршаюць апошнія падрыхтоўкі да арганізацыі інфармавання рабочых аб ходзе ўборкі, спаборніцтве. На раённым узроўні, Астравецкі райкам прафсаюза арганізуе раённае спаборніцтва, з адлюстраваннем паказчыкаў па кожным удзельніку жніва на сваім сайце. Штодня уся інфармацыя будзе абнаўляцца.

Застаецца толькі пажадаць усім удзельнікам добрага ўраджаю і спрыяльнага надвор'я!

 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!