МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 31. 12. 2019

Гудагайскія жывёлаводы атрымалі падарункі ў межах акцыі “Наш жывёлавод”

На Астравеччыне працягваецца рэспубліканская акцыя “Наш жывёлавод”. Райкам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу завяршыў ўзнагароджванне лепшых у жывёлагадоўчай галіне. КСУП “Гудагай”: Падзякі і падарункі атрымалі 20 працаўнікоў гэтай гаспадаркі.

IMG_1742.JPG

– У межах гэтай акцыі, як і летась, мы плануем пабываць на ўсіх малочна-таварных ко мплексах і фермах раёна,даведацца, што турбуе людзей і ў якіх умовах яны працуюць, – расказаў старшыня райкама работнікаў аграпрамысловага комплексу Юрый Адула. – Кожны год стараемся адзначаць работу розных працаўнікоў.

IMG_1734.JPG

Апошнія некалькі гадоў КСУП “Гудагай” трывала трымаецца ў лідарах раённай малочнай вытворчасці. На многіх фермах адрамантаваны жывёлагадоўчыя памяшканні, а ў “Лошы”, напрыклад, былы гараж за некалькі тыдняў пераабсталявалі ў кароўнік, дзе зараз утрымліваецца каля 150 галоў буйной рагатай жывёлы. Па ўсім бачна, што гудагайцам даўно пара пашырацца, таму на базе фермы “Смілгі” неўзабаве плануюць адкрыць тыповы малочна-таварны комплекс. Цяпер рыхтуецца патрэбная дакументацыя, а пасля новага года пачнецца рэканструкцыя.

У “Смілгах” ад прафсаюзаў падарунак атрымаў жывёлавод Анатоль Алёкса, які ўручную раздае кармы больш за 150 цялятам.

Даяркі Данута Кель і Валянціна Алёкса на малочна-таварнай ферме “Дрэвянікі” працуюць не першы год. У кожнай жанчыны свая група кароў, а яшчэ яны клапоцяцца пра нова народжаных цялят.

IMG_1728.JPG

Жывёлавода Ірыну Стэх, якая разам з мужам на ферме “Лоша” даглядае дзвесце быкоў, мы заспелі дома. Жанчына здзівілася нечаканаму, але прыемнаму візіту гасцей.

На малочна-таварнай ферме “Рукшаны” жывёлавод Андрэй Лапшэвіч клапоціцца пра дойны статак і сухастойных кароў – а гэта больш за 230 галоў. А ў групе аператара машыннага даення Марыны Шафран – 51 рагуля і 13 цялят.

На малочна-таварную ферму “Індрубка” даярка Наталля Шатраўская і слесар па рамонце малочнага абсталявання Алег Паршутовіч прыйшлі працаваць у адзін дзень – было гэта ў 1993 годзе, ды так і засталіся.

– Ці былі думкі змяніць прафесію? – перапытвае жанчына. – Былі, канешне. Напэўна, як і ва ўсіх. Але так прыкіпела душой да калектыву і да сваіх рагуль, што ў іншым месцы сябе ўжо проста не магу ўявіць!

Маці Алега Паршутовіча была перадавой даяркай, таму сын, можна сказаць, выгадаваўся на ферме.

– Тут я на сваім месцы, – прызнаецца мужчына. – Работу ведаю і люблю.

На ферме “Слабодка” аператар па адкорме буйной рагатай жывёлы Уладзіслаў Казлоўскі даглядае каля ста галоў.

Падзякі і падарункі ў гэты дзень атрымалі і жывёлаводы фермы “Дзягенева” і “Міндзяны” Аляксандр Жаброўскі і Тэрэса Трусевіч.

IMG_1717.JPG

IMG_1745.JPG

У новым 2020 годзе прафсаюзныя лідары са словамі падзякі за працу і падарункамі завітаюць на фермы іншых гаспадарак.

 


Текст: Алёна Ганулич
Фото: Алена Ганулич
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!