МЫ ВМЕСТЕ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЗЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 19. 09. 2019

Гонар раёна: трактарыст-машыніст Віктар Мундуць

У наступным годзе споўніцца сорак  гадоў, як у РУП «Астравецкі саўгас «Падольскі» прыйшоў на работу Віктар Мундуць, чый партрэт сёлета ў чарговы раз занесены на раённую Дошку гонару. 

Каб больш даведацца пра гэтага механізатара, мы задалі Віктару Ігнацьевічу пяць пытанняў аб галоўным.

1.jpg


1. Ці справядлівае выказванне: восень – работ восем?

– Для хлебароба і сапраўды самая напружаная пара – восень: здаецца, толькі сабраў ураджай – а ўжо ізноў  трэба сеяць. 

У сельскай гаспадарцы работы хапае круглы год. Цяпер працую на пагрузчыку «Амкадор-332». Летам на зернескладзе загружаю збожжа, восенню скірдую салому, зімой заняты на абслугоўванні ферм. 

2. Кім вы марылі стаць у дзяцінстве? 

– Мы былі больш прыземленыя, чым сучасная моладзь: простаму вясковаму хлопцу была адна дарога – у трактарысты. Я – не выключэнне. Нарадзіўся ў Літвянах у звычайнай сям’і: бацька працаваў жывёлаводам на ферме, маці хадзіла на палявыя работы. У бацькоў быў адзіным дзіцем. Сумна было на хутары – дзіцячых садкоў у той час не было. Вучыўся ў Кямелішкаўскай сярэдняй школе, там і атрымаў «корачкі» механізатара – два разы на тыдзень праходзілі заняткі ў вучэбна-вытворчым камбінаце. Пасля школы летам працаваў памочнікам камбайнера, потым перасеў на трактар. 

А ў 1978 годзе мяне забралі ў армію. Служыў у танкавых войсках. Ці складана кіраваць танкам? Ды не – там гідраўліка, рычагі. Праўда, спачатку дыскамфортна сябе адчуваў у замкнёнай прасторы, але чалавек да ўсяго хутка прывыкае.  

3. Ваш дом – ваша крэпасць?

– Сям’я – гэта маё ўсё. Мне вельмі пашанцавала з другой па­ла­вінкай: Ніна – цудоўная жонка, клапатлівая маці і любячая бабуля. У нас трое дзяцей і чацвёра ўнукаў. Мы пазнаёміліся на танцах у Рытані. Я тады  толькі вярнуўся з арміі, а яна была загадчыцай клуба. Ху­дзенькая  ўсмешлівая дзяўчына адразу глянулася мне. Пасля танцаў праводзіў  яе дадому – Ніна жыла ў Некрашунах. А недзе праз год пабраліся шлюбам. Здаецца, толькі ўчора гэта было – а пражылі разам, лічы, усё жыццё. Я ўдзячны лёсу, які ў свой час звёў нас. 

Нарадзілі сына Вадзіма і дачку Наталлю. А потым, праз дзесяць гадоў, «знайшоўся» яшчэ адзін сынок – Лёша. Дачка вывучылася за медсястру, зараз жыве ў Смаргоні. Вадзім, хоць і скончыў Полацкі гандлёвы каледж і нават паспеў папрацаваць наладчыкам халадзільнага абсталявання, пайшоў маёй дарогай: працуе механізатарам ў нашым саўгасе. Лёша нядаўна атрымаў спецыяльнасць інжы­нера-праграміста ў адным са сталічных універсітэтаў. 

Праўду  кажуць, што ўнукаў любіш больш, чым дзяцей. Алега і Арцёма часта бачу – Вадзім з сям’ёй жыве ў Рытані. У госці прыязджаюць Кіра з Ягорам.

Няма нічога даражэйшага ў свеце, чым дзіцячы смех, калі ім напаўняецца наш дом – я самы шчаслівы чалавек ў свеце. Хлопчыкі цягнуцца да тэхнікі, любяць са мной праехаць на матаблоку. Калі выдаецца вольная хвілінка, абавязкова ідзём у лес. З імі я маладзею душой.

4. Уявіце, што вы – кіраўнік гаспадаркі. Што б змянілі?

– Усё ўпіраецца ў грошы. Калі «фінансы спяваюць рамансы», пра якое развіццё можа ісці размова? Каб да таго ж камбайна купіць запчастку, колькі малака і мяса трэба здаць дзяржаве! Праца селяніна павінна больш цаніцца. 

А кіраўніком гаспадаркі сябе нават ўяўляць не буду – кожны павінен быць на сваім месцы.

5. Пра спаўненне якіх трох жаданняў вы папрасілі б у залатой рыбкі?

– Галоўнае, каб мае родныя і блізкія былі здаровымі – больш мне нічога не трэба. А яшчэ мару, каб нарэшце ў свеце спыніліся войны, каб дзеці не заставаліся сіротамі. Бог жа нас усіх па сваім вобразе і падабенстве стварыў – што табе больш трэба,  чалавеча? Працуй, дзяцей гадуй – і жыві ў радасці.

Текст: Алёна Ганулич
Фото: Алёна Ганулич
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!

на сайте используется информация с сайта http://mojazarplata.by,   http://mintrud.gov.by

 
 
 
Гродненская областная организация
Опрос
Знаешь ли ты своего председателя профкома?
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса