МЫ ВМЕСТЕ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЗЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 11. 07. 2019

У КСУП «Варняны» ўбіраюць азімы ячмень

Жніво сёлета стартавала на два тыдні раней, чым летась. Першымі ў раёне абмалочваць азімыя збожжавыя пачалі ў КСУП «Варняны».

Напрыканцы мінулага тыдня наш карэспандэнт пабываў на варнянскіх нівах і пагутарыў з хлебаробамі.

7.jpg

Пра масавую ўборку пакуль рана гаварыць: на палях даспеў азімы ячмень і рапс.

– Уборачная кампанія ў нашай гаспадарцы пачалася на два тыдні раней, чым летась. Даводзіцца прыстасоўвацца да новых кліматычных рэалій, – каментуе жніво галоўны аграном КСУП «Варняны» Іван Дзенюш.

2.jpg

Галоўны аграном КСУП «Варняны» Іван Дзенюш

Улічваючы непрадказальнае надвор’е, у КСУП «Варняны» пачалі сеяць больш азімага ячменю, які даспявае значна хутчэй за астатнія збожжавыя культуры.

– Азімы ячмень – добрая падтрымка для нашай кармавой базы. Гэта першае збожжа і першая салома, тым больш што ў апошнія гады з-за кліматычных умоў азімы ячмень больш ураджайны за за яравы, – працягвае Іван Станіслававіч. – Паколькі ён ранні, паспявае сфарміраваць колас яшчэ да засухі. Сёлета ён сыплецца пад 30 цэнтнераў з гектара.

У апошнія гады структура збожжавых культур у КСУП «Варняны» моцна не мяняецца: ячменем занята 1 400 гектараў, пад авёс адведзена – 200, пад пшаніцу – 370 гектараў.

8.jpg

Па словах галоўнага тэхнолага варнянскіх палёў, азімы ячмень пакуль убіраюць тры камбайны, а на масавай уборцы будзе задзейнічана шэсць. 

Праўда, у дзень майго прыезду, у полі працаваў толькі адзін камбайн – на жаль, не толькі надвор’е, але і тэхніка падводзяць хлебаробаў.

Камбайнер Віктар Міхалоўскі і яго памочнік Генадзь Трыбоцкі разам працуюць трэці сезон. Прагнозы на ўраджай мужчыны рабіць адмовіліся: маўляў, толькі ўборку пачалі.

5.jpg

Камбайнер Віктар Міхалоўскі…

 

6.jpg

 

…і яго памочнік Генадзь Трыбоцкі

– Галоўнае, каб камбайн не ламаўся, а за намі справа не пастаіць, – Віктар Міхалоўскі хутка заскочыў у кабіну камбайна, каб прадоўжыць свой шлях да Яго Вялікасці Хлеба.

На змену камбайну заступіў прэс-падборшчык, на якім больш за 10 гадоў працуе Віктар Таргонскі.

1.jpg

Віктар Таргонскі працуе на прэс-падборшчыку

– За дзень, здараецца, і сто шпулек накручу, – расказвае мужчына. – Усё залежыць ад масы саломы. Тут, на варонскіх землях, ячмень нядрэнна ўрадзіў. 

 

З поля на зернесушылку збожжа адвозяць некалькі машын.

3.jpg

Вадзіцель Часлаў Бумбуль адвозіць збожжа з поля на зернесушылку

 

4.jpg

 

У гэтым яму дапамагае Эдуард Вярбовіч

– Напачатку ўборкі вільготнасць збожжа была каля 12 %, нават дасушваць яго не трэба было! Праганялі на зернесушыльным комплесе «ЛідАрай», частку пакідалі на патрэбы жывёлагадоўлі і здавалі на Смаргонскі камбінат хлебапрадуктаў, – расказвае галоўны аграном Іван Дзенюш. – Паралельна з уборкай працягваецца корманарыхтоўка. Работы хапае на ўсіх франтах.

 


У тэму

Па аператыўных зводках сектара раслінаводства ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання, па стане на 10 ліпеня азімы ячмень убіраюць дзве гаспадаркі раёна КСУП «Гудагай» і «Варняны». Абмалочаны 131 заняты гэтай культурай гектар, ураджайнасць збожжа – 28,3 цэнтнера з гектара. Рапс убіраюць усе гаспадаркі раёна. З 370 гектараў хлебаробы намалацілі 838 тон насення.


 

 

 

Текст: Алёна Ганулич
Фото: Алёна Ганулич
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!

на сайте используется информация с сайта http://mojazarplata.by,   http://mintrud.gov.by

 
 
 
Гродненская областная организация
Опрос
Знаешь ли ты своего председателя профкома?
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса