МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 11. 05. 2018

Лепшыя працаўнікі пасяўной кампаніі 2018-га атрымалі ўзнагароды

Пасяўная кампанія-2018 блізіцца да завяршэння. Па даных сектара раслінаводства ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання, па стане на 9 мая ў раёне засеяны 15 548 гектараў, ці 84% ад плана.

Для хлебаробаў сёлетняя сяўба была няпростай: адначасова са збожжавымі ў гаспадарках сеялі буракі, кукурузу, садзілі бульбу. На подступах – корманарыхтоўка. Не паспееш азірнуцца, як жоўтымі кругляшамі саломы падкоціцца і жніво…

Па традыцыі райкам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу ўзнагароджвае хлебаробаў раёна за дасягненне лепшых вынікаў на вясенне-палявых работах.

Сёлета было вызначана сямёра лепшых механізатараў у пяці намінацыях: ворыва, сяўба, культывацыя, унясенне мінеральных ўгнаенняў і арганікі.

Напрыканцы мінулага тыдня старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Юрый Аляксандравіч Адула і яго галоўны бухгалтар Марыя Сцяпанаўна Станкевіч павіншавалі лепшых аграрыяў раёна з выдатнымі вынікамі і ўручылі ім падарункі і Падзячныя пісьмы.

– На сяўбе хлебаробы шчыруюць не менш, а можа, нават і больш, чым на жніве. Узяць хоць бы сёлетнюю пасяўную кампанію: супалі тэрміны сяўбы ранніх яравых, буракоў, кукурузы, – расказвае Юрый Аляксандравіч. – Неўзабаве пачнецца касавіца. Механізатары перасядуць з сеялак на касілкі, а потым на камбайны. Акрамя вызначэння лепшых працаўнікоў на пасяўным і жніўным спаборніцтве, сёлета плануем нешта падобнае правесці і падчас корманарыхтоўкі.

…Прыемна, што ў перадавіках пасяўной кампаніі–2018 сёлета “засвяціліся” працаўнікі ўсіх гаспадарак раёна.

Дзякуй вам, хлебаробы, за вашу штодзённую і няпростую працу!


Лідары вясенне-палявых работ

1. ВОРЫВА

Віталь Іванавіч Тыбоцкі, РУП “Астравецкі саўгас “Падольскі”.

IMG_5551.jpg

 

Старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Ю.А. Адула віншуе лепшага аратара раёна В.І.Трыбоцкага

2. КУЛЬТЫВАЦЫЯ

Іосіф Станіслававіч Масевіч, КСУП “Гервяты”.

 

 

3. СЯЎБА ЗБОЖЖАВЫХ

Эдуард Мар’янавіч Мілэйша, КСУП “Гервяты”.

Пётр Іванавіч Сяргей, КСУП “Гудагай”.

Валерый Станіслававіч Дзенюш, КСУП “Варняны”.

IMG_5586.jpg

 

Сейбіт В.С. Дзенюш, як і кожны год сее збожжа і кукурузу. 

 

IMG_5638.jpg

 

П.І Сяргей упэўнены, што вынік работы залежыць і ад настрою, а ён у механізатара заўсёды добры.

 

IMG_5634.jpg

 

 

 

 

 

Э.М. Мілэйша шмат разоў станавіўся лепшым сейбітам раёна.

 

4. УНЯСЕННЕ АРГАНІКІ

Міхаіл Аляксандравіч Дашын, КСУП “Міхалішкі”.

IMG_5571.jpg

 

 

М.І. Дашын, які больш за ўсіх у раёне вывез арганікі на палі, упэўнены, што перамагчы яму дапамог яго верны “конь” – трактар “МТЗ-3022”

 

 

5. УНЯСЕННЕ МІНЕРАЛЬНЫХ УГНАЕННЯЎ

Іван Антонавіч Яновіч, КСУП “Варняны”.

IMG_5602.jpg

 

Найбольш мінеральных угнаенняў пад сяўбу яравых культур у раёне ўнёс І.А. Яновіч 

 

 

 

Текст: Алена Гануліч
Фото: Алена Гануліч
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!