МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 07. 02. 2018

На прафсаюзнай карце: Міхалішкі

     Падчас рэспубліканскай акцыі “Наш жывёлавод” яе ініцыятар, старшыня Астравецкага райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Юрый Адула плануе наведаць большасць ферм і комплексаў раёна, каб азнаёміцца з ўмовамі працы работнікаў жывёлагадоўчай галіны і адзначыць лепшых.

На працягу ўсяго зімне-стойлавага перыяду ўтрымання жывёлы на Астравеччыне праходзіць акцыя “Наш жывёлавод”. Сёлета яна пачалася напрыканцы студзеня з ўзнагароджвання лепшых працаўнікоў жывёлагадоўчай галіны РУП “Астравецкі” саўгас “Падольскі”. На мінулым тыдні эстафетную палачку ў калег перанялі жывёлаводы КСУП “Міхалішкі”.

     Да старшыні райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Юрыя Аляксандравіча Адулы далучылася старшыня прафсаюзнай пярвічкі сельгаспрадпрыемства Ірына Люцыянаўна Мацкела, а таксама журналіст раённай газеты Алена Гануліч.

     На МТФ “Ласі” ўтрымліваецца 130 кароў і 17 цялятак. На ферме працуюць работнікі не з аднайменнай вёсцы, як звычайна бывае, а з бліжэйшых населеных пунктаў: Міхалішак, Каценавіч. Лепш за ўсіх, па меркаванні прафсаюзных лідараў і кіраўніцтва КСУП “Міхалішкі” тут працуюць аператары машыннага даення Марыя Альфонсаўна Чайкоўская і Ганна Раманаўна Янушэўская. Кароў – за кожнай даяркай замацаваная асобная група – жанчыны ведаюць не толькі па мянушках, але і па звычках, характары. Акрамя гэтага, даяркі клапоцяцца і пра навароджаных цялят. Па прызнанні Марыі Альфонсаўны, яе любімчыкі – цялушкі-блізняты Зіта і Гіта, якія атрымалі свае мянушкі ў гонар некалі папулярных індыйскіх кінагероеў.

На комплексах, у адрозненні ад ферм, для работнікаў створаны добрыя ўмовы для адпачынку: ёсць душавыя кабіны і абсталяваныя санвузлы, пральныя машыны, мікрахвалёвыя печы… МТФ “Страчанка” на фоне сваіх сучасных братоў выглядае не горш: у памяшканні для адпачынку ёсць мяккія крэслы і канапа, халадзільнік, чайнік.

Падчас сустрэчы з прафсаюзнымі лідарамі памятны падарунак ад райкама атрымала аператар машыннага даення Ванда Браніславаўна Сапега. Нягледзячы на сваё шляхетная прозвішча, жанчына не баіцца ніякай работы і працуе на ферме ў Страчы больш за 20 гадоў.

Ці не гэта лепшае сведчанне  адданасці сваёй справе?

На МТФ “Страчанка” падарункамі была адзначана работа аператараў машыннага даення Людмілы Іванаўны Вайцюль і даільнай устаноўкі Івана Аляксеевіча Барысоўскага.

     Па словах работнікаў, ім выдадзена спецадзенне і абутак, штомесяц выплачваецца зарплата, а вось з тым, каб зняць з карткі грошы, часта ўзнікаюць праблемы: даводзіцца ехаць у Свір ці ў Спонды.

Дваццаць тры гады на ферме “Супраненты” працуе Валянціна Станіславаўна Салавей.

– Даяркай пачала працаваць у 29 гадоў, – гаворыць жанчына. – А зараз мне ўжо 52: магу ісці на ільготную пенсію. Усе жыццё маё тут прайшло, і сыночак на ферме выгадаваўся. Адукацыю вышэйшую атрымаў.

Жанчына мудрымі парадамі дапамагае менш вопытным даяркам, у тым ліку і Ганне Міронаўне Бялячыц, якая разам са сваёй “настаўніцай” атрымала ў гэты дзень памятныя падарункі.

Дойны статак МТФ “Міхалішкі” складае 199 кароў, якіх дояць чатыры аператары машыннага даення. Яшчэ адна даярка – падменная.

     У групе Вольгі Іванаўны Валэйка – 53 каровы. А жывёлавод  Уладзімір Альфрэдавіч Бародка клапоціцца пра 176 цялят.

Па меркаванні прафсаюзных лідараў і кіраўніцтва КСУП “Міхалішкі” лепш за ўсіх на МТК “Маркуны” працуюць цялятніца Лілія Іванаўна Шыш, аператары машыннага даення Леакадзія Іванаўна Боўша і Валянціна Зянонаўна Шалінава.

Па матэрыялах “АП”, Алена ГАНУЛІЧ

 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!