МЫ - ОБЪЕДИНЯЕМ!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!Островецкая районная профсоюзная организация

Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса

231201 ул. Октябрьская, 5 г. Островец

тел/факс: +375159179353


Главная » Новости » 18. 01. 2018

Акцыя “Наш жывёлавод” распачалася з саўгаса “Падольскі”

Трэці год па ініцыятыве райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага  комплексу на Астравеччыне праходзіць акцыя “Наш жывёлавод”, падчас якой ушаноўваюцца работнікі ферм і комплексаў: аператары машыннага даення і малочнага абсталявання, даглядчыкі, жывёлаводы, ветэрынарныя ўрачы.

IMG_7670.jpg

Першым прыпынкам на маршруце акцыі  стаў РУП “Астравецкі саўгас “Падольскі”.

– Галоўная задача, якую мы ставім перад сабой, – не толькі адзначыць лепшых працаўнікоў жывёлагадоўчай галіны раёна, але і наведаць кожны комплекс і ферму, а таксама паглядзець, у якіх умовах працуюць жывёлаводы, ці забяспечаны яны спецыяльным адзеннем, абуткам і іншымі сродкамі індывідуальнай аховы, – расказаў ініцыятар акцыі, старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Юрый Адула.

Сёлета распачалі наведванне ферм з РУП “Астравецкі саўгас “Падольскі”, малочна-таварныя комплексы і фермы якога за апошні час  істотна палепшылі якасць малака.

Да старшыні райкама прафсаюза работнікаў АПК Юрыя Адулы далучылася старшыня прафсаюзнай пярвічкі прадпрыемства Марына Яновіч.

На МТК “Рытань” памятнымі падарункамі была адзначана работа цялятніцы Тарэсы Раўды, жывёлавода Марыны Кадушкевіч, цялятніцы Міраславы Букель і жывёлавода Вольгі Крывіцкай. Па словах работнікаў, на комплексе створаны добрыя ўмовы для работы: ёсць душавыя кабіны, пакой прыёму ежы, а галоўнае – тут заработную плату атрымліваюць своечасова.

IMG_7650.jpg

IMG_7647.jpgIMG_7652.jpg

На ферме “Кямелішкі”, у адрозненне ад МТК “Рытань”, санітарна-бытавыя ўмовы жадаюць быць лепшымі. Падчас сустрэчы з прафсаюзнымі лідарамі работнікі фермы ўздымалі праблемы і дзяліліся набалелым. Юрый Аляксандравіч запэўніў, што дапаможа разабрацца з узнятымі пытаннямі.

Работнікі таксама цікавіліся расцэнкамі аплаты ручной працы, забеспячэннем працоўным адзеннем і абуткам і напаўняльнасцю фермы жывёлай. На многія пытанні  яны тут жа атрымлівалі адказы. Па словах старшыні райкама, праблема з працоўным адзеннем вырашаецца: у бліжэйшы час кіраўніцтва РУП “Астравецкі саўгас “Падольскі” плануе заключыць дагавор з Астравецкім унітарным камбінатам бытавога абслугоўвання на яго пашыў.

За добрасумленную працу падарункамі былі адзначаны цялятніцы Святлана Бычко і Тарэса Марцінкевіч.

IMG_7657.jpgIMG_7660.jpg

Апошнім у гэты дзень прафсаюзныя лідары наведалі МТК “Падольцы”, дзе ўтрымліваецца 1 340 галоў. Па словах работнікаў, адзінае, што іх засмучае – гэта дарога да комлекса, якая вясной і восенню ператвараецца ў суцэльнае балота. Да слова сказаць, нядаўна працаўнікі ўласнымі сіламі зрабілі невялікі касметычны рамонт у пакоі для адпачынку.

Напярэдадні свайго дня нараджэння падарунак атрымала начальнік МТК “Падольцы”  Гражына Рабкоўская і аператар машыннага даення Ларыса Саўко.

IMG_7677.jpgIMG_7680.jpg

Плануецца, што акцыя “Наш жывёлавод”  будзе працягвацца на працягу ўсяго зімне-стойлавага перыяду.

 

 

 

Текст: Алена Гануліч
Фото: Алена Гануліч
 
 

Что теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

Сегодня в коллективах нередко можно услышать вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» Что же теряют работники, лишаясь профсоюзной организации?

 

Вступать и быть членом профсоюза следует для сохранения и повышения заработной платы и уровня своей жизни. В соответствии с действующим законодательством интересы работников при заключении коллективного договора может представлять только профсоюзная организация. Нет профсоюза – невозможно заключить коллективный договор, установить дополнительные льготы, гарантии, компенсации. Так, в нём можно предусмотреть:

 • более высокий размер тарифных ставок (окладов) и минимальной заработной платы, чем установлен Правительством РБ;
 • дополнительные случаи выплаты и увеличенные размеры выходных пособий;
 • оплату труда, применяемую в особых условиях, в ночное время;
 • более продолжительный оплачиваемый отпуск и многое другое.

 

Нет коллективного договора, значит наниматель единолично устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда, условия выплаты премий, доплат, надбавок, вознаграждений и других выплат стимулирующего характера; нет законного права на получение работниками части прибыли в виде дополнительных к действующему законодательству социальных выплат к отпускам, к юбилеям, на удешевление питания, проезд, оздоровление и других.

 

Действие коллективного договора распространяется и на руководителя предприятия.

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и наниматель, единолично решает все вопросы, касающиеся трудовых отношений (приём, увольнение, переводы работников, нормирование труда, предоставление отпусков и т.д.).

 

Нет профсоюзной организации, нет профсоюзного комитета – значит, нет контроля за условиями и охраной труда на производстве (обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, санитарно-бытовыми условиями и помещениями), нет дополнительной компенсации за вред, причинённый работникам в результате увечья или иного повреждения здоровья.

 

Отсутствие профсоюза и коллективного договора неизбежно влекут утрату части прибыли организации из-за неурегулированности трудовых отношений, которые в ряде случаев без профсоюза не могут быть урегулированы. Примерами таких случаев могут служить: обязательность уведомления либо согласование с профсоюзом Правил внутреннего трудового распорядка, графиков трудовых отпусков. Нарушения данного порядка влекут при проверках государственных контролирующих органов применение экономических санкций организации, а это денежные средства, которые могли быть направлены на социальные нужды, материальную помощь работникам – членам первичных профсоюзных организаций.

 

Нет профсоюзной организации – значит, нет надёжной правовой защиты, бесплатной юридической консультации, адвокатской защиты в судах.

 

Если в учреждении, на предприятии произойдёт роспуск, ликвидация организации, то в отношении трудового коллектива автоматически перестают действовать свыше ста статей Трудового кодекса Республики Беларусь, которые отсылают нанимателя для согласования своих решений, либо к профсоюзному комитету, либо к коллективному договору и соглашению. В отношении данного коллектива также перестают действовать Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» и многие другие законы.

 

СИЛА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – В ЕЁ МАССОВОСТИ, В СПЛОЧЁННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО

 
©БЕЛТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 

Вступив в профсоюз, работник – член профсоюза получает право:

 • участвовать в управлении предприятием, на котором работает;
 • заключать коллективный договор;
 • на получение всех социально-экономических норм и льгот, предусмотренныхколлективным договором;
 • на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового права: приема на работу, переводов по работе и увольнению, рабочего времени и отдыха, охраны труда и техники безопасности, гарантий и компенсаций и др.;
 • на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 • на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;
 • на проверку правильности начисления заработной платы;
 • на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны нанимателя;
 • на бесплатную правовую помощь профсоюза в рассмотрении его вопросов в суде;
 • на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (на работе);
 • на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.;
 • на помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;
 • на помощь в организации оздоровления детей;
 • на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и отстаивать на профсоюзном собрании, конференции свое мнение по вопросам трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам работы профсоюзной организации, профкома и его лидера.

 

Если Вы не член профсоюза, Вы лишаете себя указанной выше помощи и поддержки профсоюза и всегда остаетесь один на один с нанимателем!